INSTALACJE KANALIZACYJNE

Miej wpływ na środowisko. Teraz możesz ogrzewać dom ekologicznie i ekonomicznie.

INSTALACJE KANALIZACYJNE

Wewnętrzna kanalizacja sanitarna ma za zadanie odprowadzić ścieki ze wszystkich urządzeń sanitarnych przez podejścia i piony kanalizacyjne do przewodów odpływowych. Główny przewód odpływowy wyprowadza się poza budynek do kanału ulicznego, szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków

W2